Výskum

Realizácia projektu je rozdelená do dvoch hlavných častí, v ktorých možno definovať hlavný prínos a inovatívnosť navrhovaných postupov. Prvá etapa zahŕňa archeologický výskum formou letnej školy archeológie. Terénny výskum je koncipovaný ako multidisciplinárny archeologický výskum krajiny a sídelných sietí. Zameriava sa na pochopenie sociálnych a ekonomických vzťahov v populáciách prvého tisícročia. Bude to po prvýkrát, čo sa v tomto regióne uplatní v rámci jedného projektu široká škála nástrojov: analýzy priestorovej archeológie (LIDAR, GIS, matematické modelovanie) spolu s archeo-ekologickými metódami (archeobotanika, archeozoológia, geoarcheológia).

Druhá etapa projektu pozostáva zo spracovania a prezentácie výsledkov aj za účasti študentov letnej školy archeológie. Primárnym cieľom v tejto fáze je prezentovať výsledky výskumu online. Prostredníctvom tejto webovej stránky, ktorá bude obsahovať interaktívne webové aplikácie so všetkými výsledkami výskumu. Keďže aplikácie budú mať väčšinou podobu interaktívnej GIS mapy, budú slúžiť aj ako sprievodca po regióne.

Summer School of Archaeology

During the summer months of 2022, the archaeological excavation will be realized at the site Gbely-Kojatín. There is a polycultural archaeological site, where there are mainly archaeological sources from the Roman period and early Middle Ages (germanic cremation burial ground and early medieval mound). The excavation will be based on previous field activities (non destructive archaeological survey) in this area and will be organized as a summer school of archaeology. Information about the dates of the summer school of archaeology and organizational details are published in the section News and on Facebook.

Webové aplikácie

V posledných rokoch budujeme webové aplikácie, v ktorých prezentujeme výsledky archeologických výskumov zameraných na kultúrnu krajinu v strednom toku rieky Moravy. Webové aplikácie umožňujú prezentáciu výsledkov systematického interdisciplinárneho výskumu a prispievajú k ochrane historickej kultúrnej krajiny.

www.archeomapserver.arub.cz

www.arcgis.com/95f4

www.arcgis.com/5f9a