Vitajte na

LanDscape History

Historická krajina stredného toku rieky Morava

(Stredná Európa, Prvé milénium po Kr.)

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu.

O projekte

V kultúrnej krajine stredného Pomoravia sa zachovalo veľké množstvo historických štruktúr z prvého tisícročia po Kr.. Tento krajinný palimpsest ponúka široké spektrum možností na výskum etnickej a kultúrnej tradície stojacej v základoch dnešnej stredoeurópskej spoločnosti. Historické procesy, ktoré tu prebiehali boli určujúce pre definovanie charakteru mladších stredovekých štátov, základov súčasnej strednej Európy. Tento trend možno pozorovať v celej Európe v regiónoch pôvodne ležiacich na hraniciach Rímskej ríše. V prvom tisícročí boli na skúmanom území doložené sídelné aktivity viacerých „etnických“ („kmeňových“) skupín, ktoré zanechali stopy ich prítomnosti v archeologických prameňoch. Preto je možné analyzovať zmeny v pohrebnom ríte, v sídelných vzorcoch a v subsistenčných stratégiách vo vzťahu ku geopolitickej situácii.

Naši partneri